Er mwyn apelio at y purdebwyr, bydd rownd gyffrous Pencampwriaeth Rali’r Byd yn dychwelyd i ddyddiad terfynol mwy traddodiadol a bydd yn cael ei gynnal rhwng dydd Iau, 29 Hydref a dydd Sul, 1 Tachwedd. Ar galendr sy’n cychwyn ym Monte Carlo ddiwedd mis Ionawr, ac sy’n gorffen yn Japan ddiwedd Tachwedd, bydd y rownd olaf ond un – a’r rownd olaf yn Ewrop – unwaith eto yng Nghymru, ac yn sicr o ddarparu cyffro arbennig wrth i’r ras am deitl 2020 gyrraedd diweddglo cyffrous.

“Rydym wrth ein boddau yn dychwelyd i Gymru y flwyddyn nesaf – hyd yn oed yn fwy ar ôl yr holl adborth cadarnhaol ydym ni wedi’u cael ar ôl digwyddiad anhygoel 2019,” meddai Hugh Chambers, Prif Weithredwr Motorsport UK, trefnwr Rali GB Cymru. “Gyda Chymru yn ganolbwynt i’r cyfan, fe wnaeth y rali elwa o’r proffil uwch a’r gefnogaeth gan wylwyr o’r cychwyn cyntaf yn Lerpwl a’r cam agoriadol oedd yn addas i wylwyr yn Oulton Park.

“Pob blwyddyn, rydym yn herio ein hunain i wneud ein rownd ni o Bencampwriaeth Rali’r Byd yn well na’r un flaenorol, a chan fod Cymru bellach wedi cael ei gadarnhau ar gyfer 2020, gallwn ddechrau ceisio darparu hyd yn oed fwy o ddatblygiadau arloesol a chyffrous ar gyfer dychweliad Pencampwriaeth Rali’r Byd ymhen ychydig dros 12 mis.

Y flwyddyn nesaf, bydd Rali GB wedi cael ei chynnal yng Nghymru 21 gwaith yn olynol, a byddwn yn dathlu 18 mlynedd fel Rali GB Cymru, gyda Llywodraeth Cymru fel ei brif bartner ariannu.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Dafydd Elis Thomas: “Roedd hi’n anhygoel mynychu rhai o gamau Rali Prydain Fawr eleni, gan gynnwys Llyn Brenig a’r gorffeniad yn Llandudno. Mae’n ddigwyddiad gwych, gan fanteisio ar rai o’r lleoliadau syfrdanol sydd gan Ogledd a Chanolbarth Cymru i’w gynnig wrth arddangos y rhain i gynulleidfa fyd-eang. Rydym yn edrych ymlaen at weld adroddiad y trefnydd ar ôl digwyddiad a chlywed y cynigion ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf yng Nghymru. ”

Cyhoeddwyd y bydd Cymru yn parhau fel un o leoliadau byd-eang calendr Pencampwriaeth y Byd ar ôl llwyddiant ysgubol digwyddiad 2019, a orffennodd yn Llandudno ddydd Sul, ac a oedd wedi cael ei adfywio ymhellach fyth eleni.

Eleni am y tro cyntaf, fe wnaeth y dref lan môr enwog yn Sir Conwy, Cymru gynnal Parc Gwasanaeth canolog y rali am y tro cyntaf erioed a welodd Ott Tänak o Estonia yn ennill Rali GB am y tro cyntaf – ar ôl cystadleuaeth deirffordd frwd rhwng Sébastien Ogier a Thierry Neuville oedd hefyd yn ceisio cipio’r teitl.

Gan sicrhau bod digon ar gael ar gyfer y miloedd o gefnogwyr lleol, roedd Kris Meeke ac Elfyn Evans ymysg y goreuon drwy gydol y pedwar diwrnod bythgofiadwy.

Gosododd Meeke o Ulster y cyflymder yn fuan iawn yn dilyn y Seremoni Cychwyn ar lan y dŵr yn Lerpwl ger adeilad y Pier Head, gan orffen yn bedwerydd cryf iawn, a brwydrodd Evans, yr arwr o Gymru, yn ôl ar ôl camgymeriad cynnar i orffen yn y pumed safle, wrth ddychwelyd i’r chwaraeon ar ôl bod i ffwrdd am dri mis ar ôl brifo ei gefn.

Gyda chymaint i’w fwynhau, denodd bwrlwm y rali y nifer fwyaf erioed o wylwyr i goedwigoedd Cymru, ac fe wnaeth y cymalau newydd yn Oulton Park yn Swydd Caer a Bae Colwyn ar arfordir Sir Conwy gyflwyno cyffro Pencampwriaeth Rali’r Byd i gynulleidfaoedd newydd hefyd.

Bydd y llwybr llawn ar gyfer Rali GB Cymru sydd bellach wedi cael ei gadarnhau ar gyfer 2020 yn cael ei gyhoeddi yn y flwyddyn newydd.