Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chyd-drefnu gan drefnwyr y rali a  Chynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) ar ran Llywodraeth Cymru ac mae’n agored i bob ysgol gynradd, ysgol uwchradd a choleg yn yr ardal, gyda chategorïau cynigion i Gyfnodau Allweddol 2, 3, 4 a 5.

Bydd enillwyr pob un o’r pedwar categori’n cael eu gwahodd i Bentref y Rali i dderbyn gwobrau bag o bethau da yn llawn nwyddau’r rali trwy garedigrwydd Performance Clothing ac i fwynhau cipolwg arbennig y tu ôl i’r llenni ar un o chwaraeon mwyaf cyffrous a thechnolegol flaengar y byd.

Bydd y dyluniad buddugol terfynol yn cael ei roi ar sbortscar Toyota GT86 wedi’i ddarparu’n garedig gan Toyota UK ac yna’n cael ei ddadorchuddio gan un o sêr rali’r WRC y noson cyn y rali. Mae’r bartneriaeth gyda Toyota yn briodol ac yn amserol gan fod Pentref y Rali wedi’i leoli’n gyfagos i Ffatri Cynhyrchu Injans Toyota ar Lannau Dyfrdwy ac am fod y cwmni wedi dychwelyd i Bencampwriaethau Rali Byd FIA ddechrau’r flwyddyn yma.

I hyrwyddo’r gystadleuaeth mae mwy na 50,000 o hysbyslenni dwyieithog yn cael eu dosbarthu i ysgolion a cholegau yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd, gyda sefydliadau addysgol yn derbyn yr wybodaeth ar-lein hefyd.

Gellir lawrlwytho ffurflen gais ynghyd â thempledi dylunio a mwy o fanylion oddi ar www.stemcymru.org.ukwww.walesrallygb.com. Gyda’r dyddiad cau yn 29 Medi, mae gan y rheini sydd am gystadlu y gwyliau haf llawn yn ogystal â dechrau tymor nesaf i gwblhau eu dyluniadau.

Mae Rali Cymru GB Dayinsure yn atyniad teuluol go iawn sy’n cynnig adloniant a chyffro o safon arbennig ar gyfer pob oedran.  A gyda sioe ddramatig Pencampwriaeth y Byd yn cyrraedd y Deyrnas Unedig yn ystod hanner tymor mis Hydref, mae’r digwyddiad yn cynnig mynediad AM DDIM i blant dan 16 oed sydd yng nghwmni oedolyn.

Mae manylion llawn Rali Cymru GB 2017 Dayinsure, yn cynnwys ei llwybr, yr amserlen a gwybodaeth am docynnau i’w cael ar wefan swyddogol www.walesrallygb.com