• Mae Rali Cymru GB yn parhau i gefnogi sgiliau a’r cynllun hyfforddiant
  • Menter gyffrous sy’n agored i bawb o CA2, CA3, CA4 a CA5
  • Bydd y dyluniad buddugol yn cael ei weld ar gar Toyota GT86
  • Digwyddiad Big Bang yn dychwelyd i ysbrydoli myfyrwyr yn Llandudno
  • Digwyddiad Pencampwriaeth y Byd sy’n addas ar gyfer teuluoedd yn cynnig mynediad am ddim i unigolion dan 16 oed

Mae Rali Cymru DU unwaith yn rhagor wedi ymuno gyda Toyota (GB) i aildanio ei gystadleuaeth ddylunio cynllun lifrai car rali ar gyfer myfyrwyr ifanc, gyda’r cais buddugol yn cael ei weld ar gar rali GT86 go iawn. Cafodd y fenter hynod lwyddiannus hon ei lansio gyntaf yn 2017, ac mae hi bellach yn ei thrydedd blwyddyn.

Ar ôl cael y cynllun lifrai, bydd y GT86 yn cael ei arddangos yn ystod digwyddiad Big Bang yng nghanol bwrlwm Pencadlys Parc Gwasanaeth y digwyddiad yn Llandudno, sef lleoliad pob tîm sy’n cystadlu yn rownd y DU o Bencampwriaeth Rali’r Byd y FIA (3-6 Hydref).

Mae’r gystadleuaeth llawn ysbrydoliaeth yn cael ei threfnu ar y cyd rhwng trefnwyr y rali a Chynllun Addysg Beirianneg Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.  Mae hi’n agored i bob ysgol gynradd, ysgol uwchradd a cholegau ledled y DU gyda chategorïau unigol ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2, 3, 4 a 5.

Bydd enillwyr pob un o’r pedwar categori yn cael eu gwahodd i Landudno ddydd Iau, 3 Hydref, lle byddant yn cael llond bag o wobrau rali a mwynhau cipolwg arbennig tu ôl i lenni un o’r chwaraeon mwyaf cyffrous a thechnolegol yn y byd.

Yn 2017, Rheinallt Jones, 12 oed, o Ysgol Gyfun Llangefni yn Ynys Môn gafodd y wobr am y dyluniad buddugol. Y llynedd, Kirsty Campbell, 15 oed, myfyrwraig TGAU yng Ngholeg AAA Dorin Park yng Nghaer enillodd y gystadleuaeth. Roedd thema Cymreig yn perthyn i’r ddau gynllun lliwiau buddugol, a chawsant eu dadorchuddio gan Jari-Matti Latvala, seren o’r byd Pencampwriaeth Rali’r Byd sy’n rhan o dîm Toyota GAZOO Racing, ynghyd â Gweinidog Llywodraeth Cymru.

Mae’r bartneriaeth gyda Toyota yn un perthnasol iawn gan i’r cwmni ddychwelyd i reng flaen Pencampwriaeth Rali’r Byd y FIA ar ddechrau tymor 2017 a’r llynedd, nhw enillodd teitl Cynhyrchwyr Pencampwriaeth Rali’r Byd y FIA. Ymhellach at hynny, Toyota yw ‘Partner Car Swyddogol’ Rali Cymru DU am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Bu Toyota yn gefnogol iawn i arddangosfa lwyddiannus y Big Bang lle bo nifer o fusnesau rhyngweithiol yn ysbrydoli cannoedd o fyfyrwyr o ysgolion lleol sy’n astudio pynciau STEM.

“Bu’r gystadleuaeth cynllun lliwiau yn llwyddiant ysgubol, cafwyd nifer fawr o geisiadau gwych, a dau enillydd gwbl haeddiannol – dyna pam ein bod wrth ein boddau yn parhau â’r cynllun gyda chefnogaeth Toyota yn 2019,” meddai Hugh Chambers, Prif Weithredwr Motorsport UK, trefnwyr Rali Cymru DU. “Dyma un o’r nifer o ffyrdd ydym ni’n manteisio i’r eithaf ar fuddion amlwg economaidd, cymdeithasol ac addysgiadol i bawb yn yr ardal drwy bresenoldeb prif ddigwyddiad Pencampwriaeth y Byd yng Ngogledd Cymru.”

Gall myfyrwyr sy’n dymuno cymryd rhan yn y gystadleuaeth cynllun lliwiau arbennig hwn lawrlwytho ffurflen gais, y templedi dylunio a manylion pellach naill ai o www.stemcymru.org.uk neu o www.walesrallygb.com a mynd i’r adran ‘Spectators’ a ‘Big Bang’. Gan mai dydd Gwener, 9 Awst yw’r dyddiad cau, mae gan ymgeiswyr brwd ddeufis i gwblhau eu dyluniadau.

Er bod y gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr ledled y wlad, er mwyn annog gymaint â phosib o sefydliadau addysgiadol i gymryd rhan, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn hyrwyddo’r cynllun mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru drwy ddosbarthu taflenni dwyieithog a gwybodaeth bellach ar-lein.

Gall cefnogwyr ieuengach brofi bwrlwm chwaraeon modur Pencampwriaeth y Byd gan fod plant dan 16 oed yn cael mynediad am ddim i bob un o’r cymalau arbennig ac ysblennydd. Yn ogystal â hynny, mae mynediad i’r Parc Gwasanaeth bywiog yn Llandudno, yn ogystal â’r Seremoni Cychwyn ar Lan y Dŵr yn Lerpwl am ddim i bawb o bob oed.

Gellir gweld manylion llawn am Rali Cymru DU 2019, gan gynnwys gwybodaeth am y llwybr, yr amserlen a manylion tocynnau ar y wefan swyddogol: www.walesrallygb.com.