Yna roedd y cyffro ychwanegol o Bencampwyr Byd yn cael eu coroni: tîm Prydeinig M-Sport yn codi coron y Gwneuthurwyr am y tro cyntaf un; Sébastien Ogier a’i gydyrrwr Julien Ingrassia yn cipio eu pumed teitl ac, i goroni’r cyfan, nid yn unig enillydd cyffredinol o Brydain ond, yn yr arwr lleol Elfyn Evans, un o Gymru, hefyd!
 
Roedd y cyfan gyda’i gilydd yn golygu ei bod un o’r ralïau mwyaf rhyfeddol yn hanes hirfaith Rali GB.
 
Dechreuodd gydag agoriad newydd trawiadol ar y nos Iau, yn cael ei gynnal dan y llifoleuadau ar Drac Rasio Tir Prince, a daeth i ben gydag M-Sport, Ogier, Ingrassia ac Evans i gyd yn dathlu eu llwyddiannau yn Stryd Mostyn, a oedd yn llawn dop o bobl, yn Llandudno.
 
Yn y canol, bu’r cymalau Cymreig clasurol yn dyst i dridiau o rasio grymus yn cael ei wylio gan fwy na 100,000 o ymwelwyr – y dyrfa fwyaf ers i’r rali symud i ogledd Cymru yn 2013 – gydag ymweliadau â chanol dinas hanesyddol Caer a RallyFest Toyota yn Cholmondeley yn dod â’r gamp yn agosach at gynulleidfaoedd hyd yn oed ehangach.
 
“Ni allem fod wedi breuddwydio am benwythnos mwy perffaith,” cyfaddefodd Ben Taylor, Rheolwr-Gyfarwyddwr Rali Cymru GB Dayinsure. “Tywydd gwych, tyrfaoedd enfawr, pencampwyr byd, llwyddiant Prydeinig ac, yn reit ar y brig, Elfyn Evans, y gyrrwr cyntaf erioed o Gymru i ennill y rali yma. Prin y gallech fod wedi sgriptio hynna i gyd!
 
“Roedd yn gyfrwng ardderchog i arddangos Cymru fel cyrchfan, wrth i ddelweddau syfrdanol o hardd a thirweddau rhyfeddol gael eu darlledu i fwy na 60 miliwn o bobl o amgylch y byd. Rhaid inni ddiolch i Lywodraeth Cymru, ein prif bartner cyllido, am eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth hirsefydlog, yn ogystal ag i’n holl bartneriaid a noddwyr eraill. Ar ben hynny mae yna’r 2,000 o farsialyddion gwirfoddol, heb bwy ni allai’r rali ddigwydd ac, wrth gwrs, y cefnogwyr a gyrhaeddodd mewn niferoedd mwy nag erioed i greu awyrgylch bythgofiadwy.
 
“Gyda chymaint o linynnau epig i’r stori, mae Rali Cymru GB Dayinsure eleni am fod yn un anodd ei hefelychu. Er hynny, rydym yn cynllunio at y dyfodol yn barod ac yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad hyd yn oed yn fwy a gwell fis Hydref nesaf.”
 
Mae cefnogaeth ragweithiol Llywodraeth Cymru i rownd y Deyrnas Unedig o Bencampwriaeth Rali Byd yr FIA nid yn unig yn dod â mwy na £8m o fudd economaidd i’r rhanbarth ond mae’n cyflawni pethau mewn llawer o ffyrdd eraill hefyd. Un o’i lwyddiannau nodedig yw Digwyddiad STEM y Glec Fawr a gynhelir wrth ochr padog y WRC yng nghanol prysurdeb Pentref Rali Glannau Dyfrdwy. Yn dathlu pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, denodd y Glec Fawr fwy na 1,500 o fyfyrwyr o ysgolion lleol, gan eu hysbrydoli tuag at yrfaoedd mewn diwydiannau allweddol yn y dyfodol.
 
Dywedodd Ysgrifennydd yr  Economi, Ken Skates: “Roeddwn yn falch o allu fod yn y digwyddiadad i ddechrau’r rali yn Nhir Prince wrth i’r cyffro adeiladau ar gyfer y digwyddiad anfarwol yma.    Allwn ni ddim fod wedi cael penwythnos gwell wrth i ni ddwyn ein blwyddyn chwedlau i ben. Roedd y digwyddiad yn gyfle i arddangos  tirweddau epic Cymru i gynulleidfa fyd-eang ar y teledu wrth i’r gyrrwyr lywio eu ffordd o amgylch rhai o gymalau ralio gorau’r byd.  Ac, roedd cael Elfyn Evans fel y gyrrwr cyntaf o Gymru  i ennill yn ganlyniad perffaith. Rydym eisoes yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf.”
 
Ymunodd Dayinsure â’r rali fel noddwr teitl y llynedd, gan adnewyddu cytundeb dwy flynedd ddechrau’r tymor hwn a fydd yn gweld y brand yn gysylltiedig â’r rali ymlaen i 2018.
 
“Mae cymryd noddi teitl y rali drosodd wedi trawsnewid ein busnes yn llwyr trwy gyflwyno manteision lawer yswiriant cerbydau dros dro i gynulleidfaoedd llawer ehangach – ac mae buddugoliaeth syfrdanol Elfyn yn ein helpu i ledaenu’r gair hyd yn oed ymhellach yn awr,” meddai Barry Bown, Prif Swyddog Gweithredu Dayinsure yn frwd. “Ar ôl rhoi blaenau’n traed yn y d?r yn 2016, fe wnaethom gynyddu ein cyfranogiad a’n hactifiant yn sylweddol eleni, yn arbennig gyda’n parth adloniant teuluol rhyngweithiol yng Nghastell Cholmondeley, a fu’n llwyddiant mawr gyda’r rheini o bob oed. Bellach, rydym yn edrych ymlaen yn barod at adeiladu ar y llwyddiannau hyn yn 2018.”
 
Yn ogystal â chymorth sylweddol gan Lywodraeth Cymru, mae Rali GB Cymru Dayinsure yn dal i dderbyn cefnogaeth wych gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Sir Groesawu swyddogol y rali.
 
“Rydym wrth ein bodd inni fod yn Sir Groesawu unwaith eto ar gyfer y digwyddiad Pencampwriaeth Byd clodfawr hwn, ond fe wnaeth cael  enillydd o Gymru eleni ei wneud yn Ddiweddglo Seremonïol arbennig dros ben yn Llandudno,” meddai’r Cynghorydd Louise Emery, Aelod y Cabinet dros Ddatblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
 
“Rydym wedi gweithio gyda Rali Cymru GB er 2009, a phob blwyddyn mae nifer y gwylwyr y mae’r rali wedi’u denu i Sir Conwy wedi cynyddu. Fe wnaeth y cychwyn newydd yn Nhir Prince weithio’n dda, a bu’r adborth o’r cymalau yng Ngwydir, Alwen a Brenig yn wych. Yn syml ni allem fforddio prynu’r sylw ledled y byd gan y cyfryngau a ddaw gyda’r digwyddiad hwn, felly rydym yn gyffrous i weithio gyda thîm y rali eto yn 2018.” 
 
Bydd Rali Cymru GB Dayinsure y flwyddyn nesaf yn digwydd yn gynharach, sef ar 4-7 Hydref 2018.