Er na fydd llwybr cystadleuol llawn Rali Cymru GB eleni (3-6 Hydref) yn cael ei ddatgelu yn ddiweddarach ym mis Mai, cyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth) fydd y rali’n cynnwys prawf cyflymder newydd dramatig ar Bromenâd poblogaidd y dref.

Mae’r newyddion yma yn ymestyn presenoldeb y digwyddiad cyffroes yn Sir Conwy yn dilyn cadarnhad y bydd Pencadlys y Rali a’r Parc Gwasanaethu canolog yn symud i ganol Llandudno. Mae’n dod hefyd o flaen digwyddiad teuluol Prom Xtra y penwythnos yma ym Mae Colwyn, ble fydd gan Rali Cymru GB bresenoldeb sylweddol.

Mae’r prawf cyflymder newydd trawiadol newydd Bae Colwyn ym mis Hydref wedi’i drefnu ar gyfer nos Sadwrn (5 Hydref) i fanteisio ar ei apêl a bydd yn bennawd ar rhaglen orlawn o weithgareddau ac adloniant yn y bae.

I ychwanegu at yr awyrgylch, mae cyllid pellach wedi’i sicrhau mewn egwyddor gan Cyngor Tref Bae Colwyn ar gyfer adloniant ychwanegol yng nghanol tref Bae Colwyn ac yng nghanol tref Llandrillo-yn-Rhos.

Wedi’i osod y tu ôl i’draeth ysgubol, mae’r cyngor wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd i ailddatblygu y Promenâd, gan greu atynfa bwysig i drigolion lleol ac i ymwelwyr. Mae atyniadau ychwanegol ar lan y dŵr yn cynnwys canolfan chwaraeon dŵr a Bistro Porth Eirias, sy’n cael ei rhedeg gan y cogydd enwog Bryn Williams.

Bydd cyrhaeddiad Pencampwriaeth Rali’r Byd yn dod â bri pellach i Fae Colwyn ac i ardal gyfan Conwy gyda chwrs dwy filltir (tri chilometr) arbennig wedi’i gynllunio ar gyfer y Promenâd sy’n cynnwys rhwystrau igam-ogam, donyts a bachdroeon gyda’r cystadleuwyr yn rasio’n unigol yn erbyn y cloc.

Gydag injan tyrbochwythedig, 380+ marchnerth o dan y bonet a llawn systemau uwch-dechnoleg gyriant pedair olwyn ac yn cael eu gyrru gan yrwyr mwyaf amryddawn y byd, fydd cyflymder a thra-chywiredd y genhedlaeth ddiweddaraf o Geir Rali Byd yn olygfa gofiadwy – sy’n fyd o wahaniaeth i fywyd bob dydd ar y Promenâd.

“Bydd ysblenydd nos Sadwrn ar lan y môr yn wahanol i unrhyw beth mae’r Bae Colwyn wedi’i weld o’r blaen; ac yn gyferbyniad go iawn â choedwigoedd Cymru wledig ble mae’r rhan fwyaf o gyffro’r rali yn digwydd,” meddai Hugh Chambers, Prif Weithredwr Motorsport UK, trefnydd a hyrwyddwr Rali Cymru GB. “Rhan o’r hyn yr ydym yn ei wneud gyda’r rali eleni ydi dod â chyffro amrwd y gamp i leoedd ble gall llawer mwy o gefnogwyr fwynhau. Gobeithio y bydd nifer o’r ymwelwyr i’r bae yn mentro allan i’r coedwigoedd i wylio ralïo pencampwriaeth y byd yng ngwylltiroedd Cymru.”

Mae brwdfrydedd a chefnogaeth AGB Colwyn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn gyfrannog a dod â’r WRC, sydd â chefnogaeth fyd-eang, i Fae Colwyn.

Dywedodd Cheryl Williams, rheolwr AGB Colwyn, bydd y rali yn denu miloedd o ymwelwyr i’r ardal ac yn arddangos y gorau o’r Bae. “Rydym yn falch iawn o fod mewn partneriaeth â’r Pencampwriaeth ac i Fae Colwyn chwarae ei rhan i gefnogi un o uchafbwyntiau calendr Gogledd Cymru.

“Mae Bae Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos a Hen Golwyn eisoes yn cynnal rhai o’r prif ddigwyddiadau yn y rhanbarth – gan gynnwys mynediad i Access All Eirias, Colwyn Forties Festival, Rhos Pirate Weekend a Prom Xtra – felly dyma gyfle arall i arddangos yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

“Bydd y prawf cyflymder yn ychwanegiad cyffrous i’r hyn sydd eisoes yn gyfnod poblogaidd iawn o’r rali, a’r Promenâd ei hun yw’r gosodiad perffaith. Bydd hefyd rhaglen o adloniant a gweithgareddau, felly mae rhywbeth at ddant pawb. Rydyn ni’n annog pobl i archebu eu lle cyn gynted â phosib fel nad ydyn nhw’n colli allan ar yr achlysur anhygoel hwn.”

Dim ond £15 yw pris tocynnau i oedolion ymlaen llaw ar gyfer cymal arbennig Bae Colwyn gyda mynediad am ddim i blant 15 oed ac iau. Bydd ymwelwyr sy’n mynychu Prom Xtra yn cael cyfle i brynu cyn y bydd tocynnau Rali Cymru GB yn cael eu werthu’n gyffredinol yn ddiweddarach y mis hwn pan gaiff y llwybr llawn ei gyhoeddi.